Polska Anglia

  Dla mieszkańców

  Aktualność

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Trwa nabór kandydatów na rodziców zastępczych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Trwa nabór kandydatów na rodziców zastępczych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci potrzebujących bezpiecznego środowiska zastępczego. Zapraszamy do kontaktu: Poznań, ul. Słowackiego 8; tel. 61 2269 206; pcpr@powiat.poznan.pl.

  Ponadto PCPR poszukuje wolontariuszy – osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Wsparcie w ramach prowadzonego wolontariatu odbywa się m.in. poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych, organizowanie zajęć reedukacyjnych i logopedycznych, spędzanie czasu wolnego, wspieranie rozwoju zainteresowań. Zapraszamy do kontaktu: Poznań, ul. Słowackiego 8; tel. 61 2269 206; pcpr@powiat.poznan.pl

   

  JZ (info: PCPR)