Polska Anglia

  Dla mieszkańców

  Program 500+

  Szanowni Państwo !

  W związku z wprowadzeniem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza Program Rodzina 500+ informuję że

   

  1. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w terminie od 1 sierpnia 2017 r. (wzór wniosku kliknij tutaj)


  a. bezpośrednio w

  - Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w Biurze Obsługi Klienta
  - Filii Urzędu w Przeźmierowie

  b. pośrednio poprzez

  - Pocztę Polską
  - drogę internetową - wniosek podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez e-puap


  c. przez internet za pomocą:

  - portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  - PUE ZUS,
  - bankowości elektronicznej,
  - portalu Emp@tia.
  Więcej na temat możliwości składania wniosku on-line - kliknij tutaj

   

  2. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

  W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko (niezbędne załączniki kliknij tutaj).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto (niezbędne załączniki kliknij tutaj).


  Wnioski przyjęte, po wstępnej weryfikacji, w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne lub w Filii w Przeźmierowie, będą przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam przejdą całą procedurę, łącznie z wystawieniem decyzji uprawniającej do odbioru  świadczenia.

  Świadczenie będzie przekazywane na konto wskazane przez wnioskodawcę.

  W celu uniknięcia złożenia błędnego wniosku proszę o bardzo dokładne zapoznanie się z instrukcją, prawidłowe wypełnienie oraz dołączenie wymaganych dokumentów.


  Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
  Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku.

   

  Z poważaniem

  Ewa Noszczyńska- Szkurat
  I Zastępca Wójta