Polska Anglia

  dot. Dopłat do zużytego materiału siewnego - wnioski można s...

  KOMUNIKAT PRASOWY

  Dopłaty do zużytego materiału siewnego - wnioski można składać od 1grudnia br. do 15 lutego 2009r.


  Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1grudnia br. do 15 lutego 2009r., można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

  W powyższym terminie dopłatami objęte są:

  • zboża ozime (wysiane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),


  Stawki dopłat

  Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

  • 100 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych.


  Aby uzyskać dopłatę do zużytego materiału siewnego należy zachować minimalny wysiew, na 1 ha powierzchni gruntów ornych, określony dla danego rodzaju zboża.

  Uwaga - nowy wzór wniosku

  Wniosek o dopłatę należy składać tylko na nowym formularzu, opublikowanym na stronie internetowej ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach składnia wniosków są nieaktualne i nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty.

   

  Wnioski należy składać we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, Oddziale Terenowym ARR.

  Szczegółowe warunki udzielania dopłat, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl

   

  Informacje na temat mechanizmu dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem:

  (0 2 2)  6 6 1- 7 2 - 7 2

  TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

  Biuro Prasowe ARR