Polska Anglia

  Komunikat nr 1 Agencji Rynku Rolnego

  Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 15 lutego 2009 r. kończy się
   I TERMIN składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.)

   Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, wraz
  z wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres Oddziału Terenowego ARR właściwego za względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, do dnia 15 lutego 2009 r.

   Wnioski złożone po 15 lutego 2009 r. (w tym nadane w placówce pocztowej po tym terminie) nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty.

   Celem umożliwienia jak największemu gronu producentów rolnych złożenie wniosków o przyznanie dopłaty, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu w sobotę 14 lutego 2009 r. będzie pełnił dyżur w godz. 8 - 16. 

   Kolejny TERMIN składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie rozpocznie się od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009 (w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka)