Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 1

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIUOddział w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250b, 60-166 Poznań tel. (61) 860 59 10, fax./tel. (61) 868 52 96 www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin.opoznan@poczta.fmZnak sprawy: OPO-5122-1/08                                                                                        Poznań, dnia 17 grudnia 2008r. KOMUNIKAT nr 1Zaprawianie materiału siewnego zbóż jarych W celu zabezpieczenia roślin zbóż przed chorobami grzybowymi należy przed siewem zaprawić ziarno siewne. Przykładowe zaprawy:

  Preparat
  Dawka [g,ml] na 100 kg ziarna
  pszenica jara
  jęczmień jary
  pszenżyto jare
  owies

  BAYTAN UNIWERSAL 19,5 WS */**

  200

  200

  200

  200

  BAYTAN UNIWERSAL 094 FS */**

  400

  400

  400

  400

  DIVIDEND 030 FS

  200

  -

  200

  -

  DUBELT JĘCZMIEŃ 040 FS **

  -

  100

  -

  -

  FUNABEN T 480 FS

  250

  -

  -

  -

  KARBOSAR K 440 FS */**

  300

  300

  -

  350

  KARBOSAR K 400 FS */**

  300

  300

  300

  300

  KINTO DUO 080 FS

  200

  200

  200

  -

  MAXIM 025 FS

  200

  -

  -

  -

  MAXIM STAR 025 FS **

   -

  200

  -

  200

  PANOCTINE 350 LS

  170

  -

  170

  -

  PREMIS 025 DS *

  150-200

  150-200

  150-200

  150-200

  PREMIS 025 FS *

  150-200

  150-200

  150-200

  150-200

  PREMIS TOTAL 325 FS *

  150-200

  150-200

  150-200

  -

  PREMIS UNIVERSAL 275 FS */**

  150-200

  150-200

  150-200

  150-200

  PRELUDE SPECJAL 51 WS **

  150-200

  150-200

  150-200

  150-200

  RAXIL 02 DS *

  150

  150

  150

  150

  RAXIL 060 FS *

  50

  50

  50

  50

  RAXIL GEL 206 *

  500

  500

  500

  500

  RAXIL IML 035 ES **

  -

  200

  -

  -

  REDIGO 100 FS

  50

  -

  -

  -

  SARFUN T 65 DS

  200

  200

  200

  200

  SARFUN T 450 FS

  250

  250

  250

  250

  SAROX T 500 FS */**

  300

  300

  300

  400

  SCENIC 080 FS

  100

  -

  -

  -

  SUMI - 8 020 FS *

  150

  150

  -

  -

  SUMI - 8 GOLD 030 FS **

  -

  150

  -

  -

  TRIBENOKS 330 FS */**

  200

  200

  200

  200

  VINCIT 050 FS */**

  200

  200

  200

  -

  VITAVAX 200 FS */**

  300-350

  300-350

  300-350

  300-350

  VITAVAX 200 WS */**

  200

  200

  200

  300

  VITAVAX 2000 FS */**

  250-350

  300-350

  300-350

  300-350

  ZAPRAWA FUNABEN T

  200

  200

  200

  300

  ZAPRAWA OXAFUN T 75 DS/WS */**

  200

  200-250

  200

  300

  ZAPRAWA NASIENNA T ZAWIESINOWA

  200

  -

  -

  -

  ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS 02 WS *

  150

  150

  150

  150

  ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS 060 FS

  50

  50

  50

  50
   

  Uwagi:


  * preparat zwalcza jednocześnie śnieć cuchnącą, głownię pylącą i zgorzel siewek na pszenicy;


  ** preparat zwalcza jednocześnie głownię pylącą, pasiastość liści jęczmienia oraz zgorzel siewek na jęczmieniu.


  1. Materiał siewny powinien być dobrze oczyszczony, pozbawiony pyłów, nasion chwastów i innych zanieczyszczeń mechanicznych;


  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem;

  3. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno go przeznaczać na cele konsumpcyjne ani na paszę;


  4. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  5. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona  roślin


  6. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami) ].

   

   

   Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk