Polska Anglia

  Komunikat nr 2 Agencji Rynku Rolnego - koniec

  KOMUNIKAT PRASOWY

  Agencja zakończyła przyjmowanie wniosków


  Agencja Rynku Rolnego informuje, że Oddziały Terenowe ARR zakończyły przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych, wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 roku.


  W terminie składania wniosków od 1 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r., do oddziałów terenowych Agencji wpłynęło ok. 22 tys. wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu materiału siewnego zbóż ozimych.

  OT ARR

  Liczba złożonych wniosków 2007/2008

  Liczba złożonych wniosków 2008/2009

  Zmiana

      

  Białystok

  450

  588

  138

   

  Bydgoszcz

  2 426

  3 263

  837

   

  Gdynia

  668

  1 052

  384

   

  Gorzów wlkp.

  338

  493

  155

   

  Katowice

  353

  495

  142

   

  Kielce

  267

  295

  28

   

  Kraków

  149

  251

  102

   

  Lublin

  924

  1 475

  551

   

  Łódź

  974

  1 440

  466

   

  Olsztyn

  610

  974

  364

   

  Opole

  975

  1 474

  499

   

  Poznań

  3 208

  4 221

  1 013

   

  Rzeszów

  200

  374

  174

   

  Szczecin

  525

  802

  277

   

  Warszawa

  1 392

  2 023

  631

   

  Wrocław

  1 997

  2 663

  666

   

  RAZEM

  15 456

  21 883

  6 427

   

  Stan na dzień 23-02-2009r.

  Największą liczbę wniosków złożono w Oddziałach Terenowych ARR działających na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Natomiast najmniejsze zainteresowanie uzyskaniem dopłaty odnotowano w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.

  W 2009 r. producenci rolni złożyli ok. 6.4 tys. wniosków więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

   Następny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego rozpocznie się

  15 kwietnia 2009 r. i potrawa do 15 czerwca 2009 r.

  We wskazanym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

  • zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),


  • zbóż jarych (wysianych w 2009 r.),
  • roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.),
  • ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).

  ARR
   

  Informacje na temat dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 2 2)  6 6 1- 7 2 - 7 2

  TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.