Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 2

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-2/08                                                                                          Poznań, dnia 1 sierpnia 2008r.

   
  KOMUNIKAT nr 2


  Zaprawianie materiału siewnego roślin motylkowatych 

  W celu zabezpieczenia roślin motylkowatych przed chorobami grzybowymi należy przed siewem zaprawić ziarno siewne. Przykładowe zaprawy: 

   
  Łubin, bób, bobik, fasola 

  Preparat
     

  Dawka na 100 kg nasion (g/ml)

  VITAVAX 200 FS
     

  350

  ZAPRAWA NASIENNA T ZAWIESINOWA
     

  200

  GROCH SIEWNY I JADALNY
     

   

  Preparat
     

  Dawka na 100 kg nasion (g/ml)

  Apron xl 350 es *
     

  50

  DITHANE M-45 80WP **
     

  200-500

  DITHANE 455 SC **
     

  200-500

  DITHANE Neo Tec 75 WG **
     

  200-500

  KAPTAN ZAWIESINOWY 50WP
     

  300

  MANCONEX 80WP **
     

  200-500

  MERPAN 50 WP
     

  300

  PENNCOZEB 80 WP **
     

  200-500

  PENNCOZEB 455 SC **
     

  200-500

  SAROX T 500 FS *
     

  400

  VITAVAX 200 FS *
     

  400

  VONDOZEB 75 WG **
     

  200-500

  Uwagi:
   

  * preparat nie zwalcza askochytozy na grochu,


  ** preparat hamuje rozwój przędziorków.


  1.Materiał siewny powinien być dobrze oczyszczony, pozbawiony pyłów, nasion chwastów i innych zanieczyszczeń mechanicznych;


  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem;

  3. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu, nie wolno go przeznaczać na cele konsumpcyjne ani na paszę;


  4. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  5. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  6. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami) ].

   

                                                  Kierownik Oddziału

   

                                                                                                Stanisław Brożeniuk