Polska Anglia

  Komunikat nr 3 Agencji Rynku Rolnego

  UWAGA!!!!
   

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

  Termin składania wniosków:

  od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału kalendarzowego;

   

  • zbóż jarych (wysianych w 2009 r.),
  • mieszanek zbożowych sporządzonych z roślin zbożowych objętych systemem dopłat,
  • mieszanek pastewnych gatunków objętych systemem dopłat z wyłączeniem materiału siewnego ziemniaka,
  • roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.),
  • ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).


  Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

  1) 100 zł - w przypadku zbóż;

  2) 160 zł - w przypadku roślin strączkowych;

  3) 500 zł - w przypadku ziemniaków.


  Wniosek powinien zostać złożony we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego -

  Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego

  ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań

  tel: 061-854-04-76, 061-854-04-97