Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 3

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-3/08                                                                                           Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 3
   

  Zwalczanie raka bakteryjnego drzew pestkowych na wiśni i czereśni


  Szczegóły:


  Objawy chorobowe raka bakteryjnego drzew pestkowych na czereśni i wiśni występują na wszystkich nadziemnych organach drzewa. Wiosną patogen powoduje brunatnienie i zasychanie kwiatów. Bakterie z porażonych kwiatów przenikają do krótkopędow i gałęzi. Na chorych pędach pojawiają się wycieki „gumy".


  Zalecenia:


  W celu ochrony wiśni i czereśni przed bakteriami wywołującymi raka bakteryjnego drzew pestkowych należy zastosować opryskiwanie drzew w fazie nabrzmiewania pąków, następnie w okresie kwitnienia. Kolejne zabiegi wykonać już po zbiorze owoców, w okresie opadania liści.


  Listę przykładowych środków ochrony przed rakiem bakteryjnym drzew pestkowych na wiśni i czereśni zamieszczono poniżej:


  Środki  ochrony  roślin:


  CUPROFLOW 375 SC * 3 l/ha - w okresie nabrzmiewania pąków i opadania liści; 2 l/ha - w okresie kwitnienia

  FUNGURAN-OH 50 WP 3 kg/ha - w okresie nabrzmiewania pąków i opadania liści; 1,5 kg/ha - w okresie kwitnienia

  FUNGURAN EASY 50 WP 3 kg/ha - w okresie nabrzmiewania pąków i opadania liści; 1,5 kg/ha - w okresie kwitnienia

  KOCIDE 101 WP * 3 kg/ha - w okresie nabrzmiewania pąków; 1,5 kg/ha - w okresie kwitnienia i wzrostu owoców

  MAG 50 WP 3 kg/ha - w okresie nabrzmiewania pąków i opadania liści; 1,5 kg/ha - w okresie kwitnienia

  MIEDZIAN 50 WG * 3 kg/ha

  MIEDZIAN 50 WP  3 kg/ha

  MIEDZIAN EXTRA 350 SC 2-3 l/ha

  NORDOX 75 WG ** 2 kg/ha - w okresie nabrzmiewania pąków; 1 kg/ha - w okresie kwitnienia i po kwitnieniu


  Uwagi:

  * - preparat stosować tylko na czereśniach,

  ** - preparat stosować tylko na wiśniach,


  1. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  3. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami) ].
   

                                                                                                                                                                                                   Kierownik Oddziału

     Stanisław Brożeniuk