Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 33

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-33/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 33

  Zwalczanie skrzypionek na zbożach
   

  Szczegóły:

  Na plantacjach zbóż stwierdzono występowanie skrzypionek.


  Zalecenia:

  Po stwierdzeniu występowania larw skrzypionek na zbożach należy wykonać zwalczanie od początku okresu wylęgania się larw. Zaleca się opryskiwanie zbóż w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. 0,5-1 larwy na źdźbło (zboża jare) i 1-1,5 larwy na źdźbło (zboża ozime), stosując jeden z przykładowych preparatów:

   
  Środki  ochrony  roślin:


  Do stosowania we wszystkich zbożach (pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto):


  AMMO SUPER 100 EW

  BULLDOCK 025 EC

  CYPERKILL SUPER 25 EC

  DANADIM 400 EC *

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  DECIS 2,5 EC

  DECISTAB TB

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  DIMEZYL 400 EC *

  (w obrocie do 22.05.2009 r.)

   

  DIMILIN 25 WP *

  ENDURO 258 EC *

  (w obrocie do 21.11.2008 r.)

  FASTAC 100 EC

  FURY 100 EW

  KARATE ZEON 050 CS

  LARVIN 375 SC *

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  NURELLE D 550 EC *

  (w obrocie do 17.08.2009 r.)

   

  PATRIOT 100 EC

  PATRIOT 2,5 EC

  RIPCORD SUPER 050 EC

  SUMI - ALPHA 050 EC

  SUMITHION SUPER 1000 EC *

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)
   

  Do stosowania wyłącznie w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym:


  Bi-58 NOWY 400 EC *

  NURELLE MAX 515 EC *

  PYRINEX 480 EC

  (w obrocie do 17.01.2009 r.)

  RAPID 060 CS

  TALSTAR 100 EC


  Uwagi:

  1. Ww. środki działają najskuteczniej w temp. poniżej 20°C z wyjątkiem oznaczonych (*).


  2. Środek DIMILIN 25 WP można stosować także w okresie masowego składania jaj.


  3. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  4. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].
   

  Kierownik Oddziału 

  Stanisław Brożeniuk