Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 34

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-34/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.
  KOMUNIKAT nr 34

  Zwalczanie plamistości siatkowej w jęczmieniu jarym

   Szczegóły:

  W związku z korzystnymi dla rozwoju chorób grzybowych warunkami pogodowymi, zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko plamistości siatkowej na jęczmieniu jarym.

  Zalecenia:

  Zaleca się przystąpić do wykonania zabiegu w momencie pojawienia się pierwszych objawów porażenia, od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia. Wyjątkiem są preparaty oznaczone  (*), których termin stosowania jest nieco dłuższy; informacja na ten temat jest zawarta w etykiecie. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka. Listę przykładowych środków zamieszczono w poniższej tabeli:

  Środki  ochrony  roślin:


  ALERT 375 SC

  ALLEGRO 250 SC

  AMISTAR 250 SC

  ARTEA 330 EC

  ATAK 330 EC

  (w obrocie do 26.09.2008 r.)

  Brio 450 SE

  (w obrocie do 02.08.2009 r.)

  BUMPER 250 EC

  BUMPER SUPER 490 EC *

  CARAMBA 60 SL

  CERELUX PLUS 535 EC  CHARISMA 207 EC

  DUETT 250 SC

  (w obrocie do 30.10.2008 r.)

  FALCON 460 EC

  FLAMENCO 100 SC

  GRANIT 200 SC

  IMPACT 125 SC *

  IMPULS 500 EC

  INPUT 460 EC

  JUWEL TT 483 SE

  OPUS 125 SC

  ORIUS 250 EW *

  ProRok 450 EC

  PROSARO 250 EC *

  PUNCH BIS 400 EC

  (w obrocie do 10.09.2009 r.)

  SARFUN PRO 187,5 SC  *

  SFERA 267,5 EC  *

  SOPRANO 125 SC

  SPORTAK 450 EC

  SPORTAK ALPHA 380 EC

  (w obrocie do 31.07.2008 r.)

  STRATEGO 250 EC

  TALIUS 200 EC  *

  (w obrocie do 03.09.2009 r.)

  TANGO STAR 334 SC

  (w obrocie do 17.08.2009 r.)

  TILT PLUS 400 EC

  (w obrocie do 28.10.2009 r.)

  VISTA 228 SE

  ZAMIR 400 EW *

   
  Uwagi:

  1. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  3. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

    

   Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk