Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 35

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-35/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 35

  Zwalczanie rynchosporiozy na jęczmieniu jarym


  Szczegóły:

  W związku z możliwością rozwoju chorób grzybowych, zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko rynchosporiozie na jęczmieniu jarym.


  Zalecenia:

  Zaleca się przystąpić do wykonania zabiegu z chwilą zaobserwowania objawów porażenia liści. Rynchosporiozę należy zwalczać na jęczmieniu jarym od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia Wyjątkiem są preparaty oznaczone (*), których termin stosowania jest nieco dłuższy; informacja na ten temat jest zawarta w etykiecie. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka. Listę przykładowych środków zamieszczono w poniższej tabeli:


  Środki  ochrony  roślin:


  ALERT 375 SC

  ALLEGRO 250 SC

  AMISTAR 250 SC

  ARTEA 330 EC

  ATAK 450 EC

  (w obrocie do 26.09.2008 r.)

  BAYFIDAN 250 EC

  BRIO 450 SE  *

  (w obrocie do 02.08.2009 r.)

  BUMPER 250 EC

  BUMPER SUPER 490 EC *

  CAPALO 337,5 SE *

  CARAMBA 60 SL

  CERELUX PLUS 535 EC

  CHARISMA 207 EC

  CORBEL 750 EC

  DITHANE 455 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)

  DITHANE NeoTec 75 WG

  DUETT 250 SC

  (w obrocie do 30.10.2008 r.)

  EMINENT 125 SL

  (w obrocie do 18.08.2008 r.)

  FALCON 460 EC

  FLAMENCO 100 SC

  GRANIT 200 SC

  IMPULS 500 EC

  INPUT 460 EC

  JUWEL TT 483 SE

  MANCONEX 80 WP

  NOVOZIR MN 80 WP  *

  (w obrocie do 23.07.2008 r.)

  OPUS 125 SC

  PENNCOZEB 455 SC

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  PENNCOZEB 80 WP

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  ProRok 450 EC

  PROSARO 250 EC *

  PUNCH BIS 400 EC

  (w obrocie do 10.09.2009 r.)

  RIZA 250 EW *

  SARFUN PRO 187,5 SC  *

  SFERA 267,5 EC *

  SOPRANO 125 SC

  SPARTA 250 EW *

  SPORTAK 450 EC

  SPORTAK ALPHA 380 EC

  (w obrocie do 31.07.2008 r.)

  STRATEGO 250 EC

  TANGO STAR 334 SC

  TEBU 250 EW *

  TILT PLUS 400 EC

  (w obrocie do 28.10.2009 r.)

  VISTA 228 SE

  ZAMIR 400 EW *


  Uwagi:

  1.Niektóre ze środków wymienionych w tabeli można stosować jednorazowo w okresie wegetacji. Informacja na ten temat znajduje się w etykiecie danego środka.


  2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].
   

   Kierownik Oddziału 

   Stanisław Brożeniuk