Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 36

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-36/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 36

  Zwalczanie I pokolenia owocówki śliwkóweczki w fazie rozwoju jaj „czarna główka"


  Szczegóły:

  W sadach śliwowych stwierdzono występowanie owocówki śliwkóweczki w stadium nazywane „czarną główką".

  Zalecenia:

  Zabiegi należy wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia, faza „czarnej główki". Zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Zaleca się opryskiwanie drzew stosując jeden z przykładowych preparatów:

  Środki  ochrony  roślin:

  BASUDIN 25 EC

  (w obrocie do 31.07.2008 r.)

  BASUDIN 600 EW

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  BULLDOCK 025 EC

  CARPOVIRUSINE SC

  (w obrocie do 20.09.2008 r.)

  DECIS 2,5 EC

  DECIS TAB TB

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  DIAZOL 500 EC

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  LARVIN 375 SC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  MOSPILAN 20 SP

  (w obrocie do 30.06.2008 r.)

  OWADOFOS 540 EC

  (w obrocie do 23.07.2008 r.)

  PATRIOT 2,5 EC

  Spin Tor 240 SC

  Spin Tor 480 SC

  SUMI-ALPHA 050 EC

  SUMITHION 500 EC 

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  SUMITHION SUPER 1000 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)


  Uwagi:

  1.  Pyretroidy stosować tylko jeden raz w sezonie. Są szkodliwe również dla organizmów pożytecznych.


  2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk