Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 37

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-37/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 37

  Zwalczanie motyli owocówki jabłkóweczki

  (w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj)
   

  Szczegóły:

  W sadach jabłoniowych obserwuje się wylot motyli owocówki jabłkóweczki.

  Zalecenia:

  Zabieg należy wykonać w okresie intensywnego lotu motyli na krótko przed rozpoczęciem składania jaj (preparatami oznaczonymi *) lub w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj. Próg szkodliwości: stwierdzenie w roku poprzednim podczas zbioru więcej niż 1 % „robaczywych" jabłek. 1-2 jaja lub świeże wgryzy średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców), obecność w pułapce w ciągu 3-4 kolejnych nocy większej liczby motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu nocy). Zaleca się opryskiwanie drzew stosując jeden z przykładowych preparatów:

  Środki  ochrony roślin:


     APPEAL 04 PA   *

     CALYPSO  480 SC

     DIMILIN 25 WP  

     DIMILIN 480 SC

    (w obrocie do 14.08.2008 r.)

   

  INSEGAR 25 WP   *

     MOSPILAN 20 SP  

  (w obrocie do 30.06.2008 r.)

     NOMOLT 150 SC  

     RIMON 100 EC  

     RUNNER 240 SC  

     STEWARD 30 WG  

  Uwagi:

  1. Preparatami Dimilin 25 WP i Nomolt 150 SC zabiegi stosować nie później niż na początku stadium rozwoju jaj zwanego "stadium różowego krążka".


  2. APPEAL 04 PA - jest środkiem wabiącym i zwalczającym samce owocówki jabłkóweczki.


  3. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  4. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   

   Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk