Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 38

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-38/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 38

  Zwalczanie I pokolenia owocówki jabłkóweczki w fazie „czarna główka"
   

  Szczegóły:

  W sadach jabłoniowych stwierdzono stadium owocówki jabłkóweczki zwane „czarną główką".

  Zalecenia:

  Zabiegi należy wykonać w fazie rozwojowej jaja zwanej „czarną główką" (pierwsze zakwitanie ligustru). Zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. Próg szkodliwości: stwierdzenie w roku poprzednim podczas zbioru więcej niż 1 % „robaczywych" jabłek, 1-2 jaja lub świeże wgryzy średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców). Zaleca się opryskiwanie drzew stosując jeden z przykładowych preparatów:


  Środki  ochrony  roślin:

   BASUDIN 25 EC

  (w obrocie do 31.07.2008 r.)

  BASUDIN 600 EW

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  BULLDOCK 025 EC

  CARPOVIRUSINE  SC

  (w obrocie do 20.09.2008 r.)

  CARPOVIRUSINE SUPER SC

  CYPERKILL SUPER 25 EC

  DECIS 2,5 EC

  DECIS TAB TB

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  DIAZOL 500 EC

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  GROT 250 EC

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  FASTAC 100 EC

  KARATE ZEON 050 CS

  LARVIN 375 SC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  MADEX SC

  MOSPILAN 20 SP

  (w obrocie do 30.06.2008 r.)

  NURELLE D 550 EC

  (w obrocie do 17.08.2009 r.)

  NURELLE MAX 515 EC

  OWADOFOS  540 EC

  (w obrocie do 23.07.2008 r.)

  OWADOX 1000 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  PATRIOT 2,5 EC

  RELDAN 400 EC

  SHERPA 100 EC

  SPINTOR 240 SC

  SPINTOR 480 SC

  SUMI-ALPHA 050 EC

  SUMITHION 500 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  SUMITHION SUPER 1000 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)


  Uwagi:

   1. Pyretroidy stosować tylko jeden raz w sezonie. Są szkodliwe również dla organizmów pożytecznych.


  2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk