Polska Anglia

  Komunikat nr 4 Agencji Rynku Rolnego

  Płatność niezwiązana - sektor skrobi ziemniaczanej

   
  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2009 r. opublikowana została ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 95, poz. 792).

  Zgodnie z art. 9 ww. ustawy, weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 lipca 2009 r.

  W związku z tym producenci rolni, którzy otrzymali płatność związaną za ziemniaki skrobiowe wyprodukowane na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku gospodarczym 2007/2008, mogą ubiegać się o przyznanie płatności niezwiązanej.

  Mając na uwadze powyższe:

  •1.    do 3 sierpnia 2009 r. można składać w oddziałach terenowych ARR Wnioski
  o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej,

  •2.    do 31 sierpnia 2009 r. można składać w oddziałach terenowych ARR Wnioski
  o przyznanie płatności niezwiązanej za uprawy z 2008 r.

  Wnioski należy składać do oddziałów terenowych ARR właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego.

  Informacje na temat mechanizmu „Płatność niezwiązana - sektor skrobi ziemniaczanej", w tym warunki uczestnictwa, tj.:

  •·         Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa - sektor skrobi ziemniaczanej, a także

  •·         Warunki przyznania płatności niezwiązanej - sektor skrobi ziemniaczanej

  wraz ze stosownymi formularzami można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego.