Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 4

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-4/08                                                                                           Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 4

  Zwalczanie kędzierzawości liści brzoskwini


  Szczegóły:

            Kędzierzawość liści brzoskwini to pospolita, bardzo groźna choroba brzoskwiń. Symptomy chorobowe widoczne są najczęściej na liściach, rzadziej na pędach, kwiatach i owocach. Początkowo fragmenty blaszki liściowej grubieją, ulegają deformacji i pofałdowaniu. Tkanka w ich obrębie żółknie, a następnie przebarwia się na karminowo. Zniekształcenia i zmiany barwy mogą objąć całą blaszkę liściową. Na porażonych liściach pojawia się delikatny, białoszary nalot. Pod koniec czerwca większość porażonych liści obumiera i opada. Wpływa to na zahamowanie wzrostu drzew, ograniczenie owocowania oraz zwiększenie podatności na przemarzanie.


  Zalecenia:

           W celu ochrony brzoskwiń przed grzybem wywołującym kędzierzawość liści należy wykonać jeden do dwóch zabiegów w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków. W czasie wegetacji można jedynie ograniczyć źródło choroby poprzez wycinanie porażonych pędów.

           Zaleca się opryskiwanie drzew stosując jeden z przykładowych preparatów:


  Środki  ochrony  roślin:


  CARPENE 65 WP**  7,5 kg/ha

  EFUZIN 500 SC**  9 l/ha

  MIEDZIAN 50 WG*  9-15 kg/ha

  MIEDZIAN 50 WP*  9-15 kg/ha

  MIEDZIAN EXTRA 350 SC*  9-15 l/ha

  SYLLIT 65 WP**  7,5 kg/ha

  Uwagi:

      * 1. Zabieg preparatami oznaczonymi (*) należy wykonać w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem wegetacji. Fungicydy miedziowe dodatkowo ograniczają wystąpienie raka bakteryjnego.


      * 2. Fungicydy dodynowe oznaczone (**) stosować w okresie bezlistnym w czasie nabrzmiewania pąków. Nie stosować w temperaturze poniżej 60C oraz nie używać do zabiegów bardzo zimnej wody.


      * 3. Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą lub na rośliny starsze.


  4. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  5. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  6. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami) ]. 

   


   Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk