Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 40

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-40/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 40

  Zwalczanie alternariozy ziemniaka

   Szczegóły:

  Na plantacjach wczesnych i średnio wczesnych odmian ziemniaków stwierdzono pierwsze objawy alternariozy (suchej plamistości liści).

  Zalecenia:

  Zabieg opryskiwania należy wykonać zapobiegawczo (szczególnie na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę) lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.

  Listę przykładowych środków zalecanych do ochrony ziemniaków przed alternariozą zamieszczono w poniższej tabeli:

  Środki  ochrony  roślin:

   AGROTALONIL 500 SC

  ALTIMA 500 SC

  (w obrocie do 23.09.2009 r.)

  ANTRACOL 70 WG

  BRAVO PLUS 500 SC

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  BRAVO 500 SC

  CLORTOSIP 500 SC

  (w obrocie do 03.07.2008 r.)

  DITHANE 455 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)

  DITHANE NeoTec 75 WG

  FOLPAN 80 WG

  GWARANT 500 SC

  INDOFIL 80 WP

  MANCONEX 80 WP

  MELODY MED 69 WG

  (w obrocie do 12.09.2008 r.)

  PENNCOZEB 455 SC

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  PENNCOZEB 80 WP

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  PENNFLUID 420 SC

  PYTON 60 WG

  PYTON CONSENTO 450 SC

  RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

  TANOS 50 WG

  TATTOO C 750 SC

  UNIKAT 75 WG

  VONDOZEB 75 WG

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  Uwagi:

  1. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  3. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   

  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk