Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 41

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-41/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 41


  Zwalczanie stonki ziemniaczanej - larwy

   Szczegóły:

  Na plantacjach ziemniaków stwierdzono występowanie larw stonki ziemniaczanej.

   

  Zalecenia:

  Zaleca się wykonanie zabiegu w okresie pojawiania się na plantacji ziemniaków larw od stadium L2-L3 (puszka głowowa o wymiarach od 0,8-1,7 mm). Jako próg szkodliwości przyjmuje się występowanie 15 larw na jednej roślinie. W celu ochrony ziemniaków przed stonką ziemniaczaną należy zastosować opryskiwanie stosując przykładowe środki zamieszczone w poniższej tabeli:

  Środki  ochrony  roślin:


  ACTARA 25 WG

  AMMO SUPER 100 EC

  APACZ 50 WG

  (w obrocie do 11.09.2008 r.)

  BULLDOCK 025 EC

  CALYPSO 480 SC

  CHLORMEZYL 500 EC

  (w obrocie do 02.08.2009 r.)

  COTNION - METYL 200 EC

  (w obrocie do 27.01.2009 r.)

  CYPERKILL SUPER 25 EC

  DANADIM 400 EC

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  DECIS 2,5 EC

  DECIS PROTECH 015 EW

  DECISTAB TB

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  ENDURO 258 EC

  (w obrocie do 21.11.2008 r.)

  FASTAC 100 EC

  FURY 100 EW

  KARATE ZEON 050 CS

  MARSHAL 250 CS

  (w obrocie do 13.12.2008 r.)

  MOSPILAN 20 SP

  NOMOLT 150 SC 

  NURELLE D 550 EC

  (w obrocie do 17.08.2009 r.)

  NURELLE MAX 515 EC

  ONCOL 120 EC

  ONCOL 200 EC

  (w obrocie do 18.08.2008 r.)

  PATRIOT 2,5 EC

  PATRIOT 100 EC

  PROAGRO 100 SL

  RAPID 060 CS

  RIPCORD SUPER 050 EC

  SHERPA 100 EC

  SUMI-ALPHA 050 EC 

  Uwagi:

  1.Środki ACTARA 25 WG,APACZ 50 WG- działają niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.


  2.Insektycydów NURELLE D 550 EC i NURELLE MAX 515 EC nie stosować na odmianach bardzo wczesnych ziemniaka.


  3.Preparat ONCOL 200 EC nie stosować na wczesnych i bardzo wczesnych odmianach ziemniaka.

  4. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  5. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  6. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].
   


  Kierownik Oddziału 

  Stanisław Brożeniuk