Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 42

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-42/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 42

   Zwalczanie antraknozy łubinu


  Szczegóły:

  W związku z możliwością rozwoju chorób grzybowych, zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko antraknozie łubinu.

  Zalecenia:

  Pierwszy zabieg należy wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Zabieg zapobiegawczy wykonać zwłaszcza w warunkach wysokiej wilgotności powietrza sprzyjającej wystąpieniu choroby. W dwa tygodnie po opryskiwaniu plantacje skontrolować i w razie potrzeby zabieg powtórzyć.

  Przykładowe środki do ochrony łubinu przed antraknozą zamieszczono poniżej:

  Środki  ochrony  roślin:

  AMISTAR 250 SC  - do stosowania w łubinie żółtym i wąskolistnym

  BRAVO PLUS 500 SC  - do stosowania w łubinie żółtym i wąskolistnym

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  GWARANT 500 SC

  Uwagi:


  1.Preparat AMISTAR 250 SC zwalcza również fuzaryjne więdnięcie łubinu oraz szarą pleśń.


  2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.


  3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)]. 


  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk