Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 44

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-44/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 44

   

  Zwalczanie alternariozy pomidora (pomidor gruntowy)  

  Szczegóły:

  Na plantacjach pomidorów odmian podatnych, wcześnie posadzonych, stwierdzono objawy alternariozy.

   Zalecenia:

  Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby. W przypadku uprawy odmian podatnych na chorobę, od momentu wystąpienia pierwszych objawów należy opryskiwać rośliny kilkakrotnie co 7-10 dni. Listę przykładowych środków do ochrony przed alternariozą pomidora zamieszczono w poniższej tabeli:
  Środki  ochrony  roślin:

   

  AMISTAR 250 SC

  BIOSEPT 33 SL

  BRAVO PLUS 500 SC

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  BRAVO 500 SC

  CURZATE Cu 49,5 WP

  DITHANE 455 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)

  DITHANE NeoTec 75 WG

  FUNGURAN-OH 50 WP

  GREVIT 200 SL

  GWARANT 500 SC

  INDOFIL 80 WP

  KOCIDE 101 WP

  (w obrocie do 22.05.2009 r.)

  KONKRET 50 WP

  MANCONEX 80 WP

  MIEDZIAN EXTRA 350 SC

  (w obrocie do 14.05.2009 r.)

  NOVOZIR MN 80 WP

  (w obrocie do 23.07.2008 r.)

  PENNCOZEB 455 SC

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  PENNCOZEB 80 WP

  POLYRAM 70 WG

  SANCOZEB 80 WP

  UNIKAT 75 WG

  VONDOZEB 75 WG

  Uwagi:

   1. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  3. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

                                                            

  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk