Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 45

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-45/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 45

  Zwalczanie mączniaka rzekomego cebuli

  Szczegóły:

  Na plantacjach cebuli stwierdzono występowanie mączniaka rzekomego.

  Zalecenia:

  W celu ochrony roślin cebuli przed grzybem wywołującym mączniaka rzekomego należy zastosować opryskiwanie, zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Następne zabiegi wykonywać co 7-14 dni w zależności od nasilenia choroby. Listę przykładowych środków do ochrony przed mączniakiem rzekomym cebuli zamieszczono w poniższej tabeli:

  Środki   ochrony   roślin:

  ACROBAT MZ 69 WG

  ALTIMA 500 SC

  (w obrocie do 23.09.2009 r.)

  AMISTAR 250 SC

  BIOSEPT 33 SL

  BRAVO PLUS 500 SC

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  BRAVO 500 SC

  CURZATE M 72,5 WP

  DITHANE 455 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)

  DITHANE NeoTec 75 WG

  EKONOM MC 72,5 WP

  GWARANT 500 SC

  HELM-CYMI 72,5 WP

  INDOFIL 80 WP

  MAGIC CAP 45 WP

  (w obrocie do 31.03.2009 r.)

  MANCONEX 80 WP

  NOVOZIR MN 80 WP

  (w obrocie do 23.07.2008 r.)

  PENNCOZEB 455 SC

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  PENNCOZEB 80 WP

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  POLYRAM 70 WG

  RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

  SANCOZEB 80 WP

  TATTOO C 750 SC

  TOSKA 72,5 WP

  VALBON 72 WG

  VONDOZEB 75 WG

  (w obrocie do 20.07.2008 r.)

  Uwagi:

  1.Środka ALTIMA 500 SC nie stosować na plantacjach  cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.

  2. Środek SANCOZEB 80WP stosować wyłącznie na plantacjach nasiennych.

  3. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  4. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].                                                    

   Kierownik Oddziału

   Stanisław Brożeniuk