Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 46

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-46/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 46

  Zwalczanie bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka


  Szczegóły:

  W związku z możliwością wystąpienia bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka, zaleca się wykonanie zabiegów na ww. chorobę.

  Zalecenia:

  W celu ochrony roślin ogórka przed bakteryjną kanciastą plamistością należy zastosować opryskiwanie- zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni w zależności od nasilenia choroby. W sezonie wegetacyjnym wykonać 2-3 zabiegi. Listę przykładowych środków zamieszczono w poniższej tabeli:

  Środki   ochrony   roślin:

  BIOCHIKOL-W AL

  BIOCZOS BR

  CHAMPION 50 WP

  CUPROXAT 345 SC

  CURZATE Cu 49,5 WP

  FUNGURAN EASY 50 WP

  FUNGURAN-OH 50 WP

  KOCIDE 101 WP

  KUPROSAL 60 WP

  (w obrocie do 22. 12. 2008 r.)

  MAG 50 WP

  MAGIC CAP 45 WP

  (w obrocie do 31. 03. 2009 r.)

  MIEDZIAN 50 WG

  MIEDZIAN 50 WP

  (w obrocie do 21.11. 2008 r.)

  MIEDZIAN EXTRA 350 SC

  (w obrocie do 14. 05. 2009 r.)

  Uwagi:

  1.W celu równoczesnej ochrony ogórka przed chorobami grzybowymi i kanciastą plamistością preparat

  Bravo Plus 500 SC (w obrocie do 06. 05. 2009 r.) można stosować łącznie z następującymi środkami:

     Champion 50 WP

     Funguran-OH 50 WP

     Miedzian 50 WG

  2.W celu jednoczesnej ochrony ogórków przed kanciastą plamistością, mączniakiem rzekomym i alternariozą preparaty Funguran EASY 50 WP i Funguran-OH 50 WP można stosować w mieszaninie ze środkiem

  Gwarant 500 SC.

  3. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  4. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

                        

  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk