Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 49

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-49/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 49

           Zwalczanie mączniaka rzekomego dyniowatych

  Szczegóły:

  Na plantacjach ogórka zaobserwowano pierwsze objawy mączniaka rzekomego dyniowatych.

  Zalecenia:

  W celu ochrony roślin ogórka przed mączniakiem rzekomym należy zastosować opryskiwanie - zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonywać co 7-14 dni w zależności od nasilenia choroby. Listę przykładowych środków zalecanych do ochrony przed mączniakiem rzekomym dyniowatych zamieszczono w poniższej tabeli:

  Środki ochrony roślin:

   ACROBAT MZ 69 WG

  AGROTALONIL 500 SC

  ALIETTE 80 WP

   (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  AMISTAR 250 SC

  BIOCZOS BR

  BIOSEPT 33 SL

  BRAVO PLUS 500 SC

  (w obrocie do 06.05.2009 r.)

  BRAVO 500 SC

  CHAMPION 50 WP

  CURZATE Cu 49,5 WP

  CURZATE M 72,5 WP

  DITHANE 455 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)

  DITHANE NeoTec 75 WG

  EKONOM MC 72,5 WP

  FUNGURAN-OH 50 WP

  GWARANT 500 SC

  HELM-CYMI 72,5 WP

  INDOFIL 80 WP

  KOCIDE 101 WP

  MAGIC CAP 45 WP

  (w obrocie do 31.03.2009 r.)

  MANCONEX 80 WP

  MIEDZIAN 50 WP

  (w obrocie do 21.11.2008 r.)

  MIEDZIAN EXTRA 350 S.C.

   (w obrocie do 14.05.2009 r.)

  MILDEX 711,9 WG

   PREVICUR 607 SL

  (w obrocie do 21.09.2008 r.)

  RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

  SANCOZEB 80 WP

  SPINAKER 607 SL

  TATTOO C 750 SC

  TOSKA 72,5 WP

  UNIKAT 75 WG

  VALBON 72 WG

   

  Uwagi:

  1.Niektóre z ww. preparatów można stosować maksymalnie 2 lub 3 razy, dlatego przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania preparatu znajdującą się na opakowaniu.

  2. Funguran- OH 50 WP można stosować w mieszance ze środkiem Gwarant 500 SC

  3. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  4. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

  5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk