Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 50

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-50/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

   
  KOMUNIKAT nr 50

           Zwalczanie rolnic w warzywach  

  Szczegóły:

  Na plantacjach warzyw obserwuje się uszkodzenia spowodowane żerowaniem gąsienic rolnic. Rolnice żerują głównie nocą stąd trudno zauważyć szkodnika w dzień. Najczęściej gąsienice uszkadzają części podziemne.

  Zalecenia:

  Progiem zagrożenia jest stwierdzenie 6 rolnic na 1 m2 powierzchni uprawy. Zabieg należy wykonać w czasie żerowania szkodnika (nocą), stosując jeden z niżej podanych, przykładowych środków ochrony roślin:

  Środki  ochrony  roślin:

   BULLDOCK  025 EC

  DECIS 2,5 EC

  DECIS TAB TB

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  GROT 250 EC

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  NURELLE D 550 EC

  (w obrocie do17.08.2009 r.)

  PATRIOT 2,5 EC

  SUMI-ALPHA 050 EC  

  Uwagi:

  1. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.


  2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin


  3. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   

  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk