Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 53

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-53/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.
  KOMUNIKAT nr 53

  Zwalczanie II pokolenia owocówki jabłkóweczki w fazie „czarna główka"

  Szczegóły:

  W sadach jabłoniowych stwierdzono stadium II pokolenia owocówki jabłkóweczki zwane „czarną główką".

  Zalecenia:

  Zabiegi należy wykonać na jesiennych i zimowych odmianach jabłoni, na początku wylęgania się larw drugiego pokolenia, faza „czarnej główki". Zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.

  Próg szkodliwości: stwierdzenie w roku poprzednim podczas zbioru więcej niż 0,5 % „robaczywych" jabłek, 1-2 jaja lub świeże wgryzy średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców).

  Zaleca się opryskiwanie drzew stosując jeden z przykładowych preparatów:

  Środki  ochrony  roślin:

  BASUDIN 600 EW

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  BULLDOCK 025 EC

  CARPOVIRUSINE  SC

  (w obrocie do 20.09.2008 r.)

  CARPOVIRUSINE SUPER SC

  COTNION-METYL 200 EC

  (w obrocie do 27.01.2009 r.)

  CYPERKILL SUPER 25EC

  DECIS 2,5 EC

  DECIS TAB TB

  (w obrocie do 30.10.2009 r.)

  DIAZOL 500 EW

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  GROT 250 EC

  (w obrocie do 06.12.2008 r.)

  FASTAC 100 EC

  KARATE ZEON 050 CS

  LARVIN 375 SC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  MADEX SC

  NURELLE D 550 EC

  (w obrocie do 17.08.2009 r.)

  NURELLE MAX 515 EC

  OWADOX 1000 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  PATRIOT 2,5 EC

  RELDAN 400 EC

  SHERPA 100 EC

  SPINTOR 240 SC

  SPINTOR 480 SC

  STEWARD 30 WG

  SUMI-ALPHA 050 EC

  SUMITHION 500 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)

  SUMITHION SUPER 1000 EC

  (w obrocie do 25.11.2008 r.)  

  Uwagi:

  1. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

  2. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

   3. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   

  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk