Polska Anglia

  KOMUNIKAT nr 54

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

  ODDZIAŁ W POZNANIU

   ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

   tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

   www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

  Znak sprawy: OPO-5122-54/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.
  KOMUNIKAT nr 54

  Zwalczanie chwościka buraka na burakach cukrowych  

  Szczegóły:

  Chwościk buraka jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych buraka cukrowego. Choroba ta może spowodować silne obniżenie zawartości cukru w korzeniach.

   Zalecenia:

  Zaleca się przystąpić do wykonania zabiegu - zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów porażenia. Próg szkodliwości to stwierdzenie na obrzeżach pól 5% roślin ze średnio dziesięcioma plamami. Listę przykładowych środków do ochrony przed chwościkiem buraka zamieszczono w poniższej tabeli:


  Środki   ochrony  roślin:

  ALLEGRO 250 SC *

  ANTRACOL 70 WG *

  DITHANE 455 SC

  (w obrocie do 23.09.2008 r.)

  DITHANE NeoTec 75 WG

  DUETT 250 SC *

  (w obrocie do 30.10.2008 r.)

   

  EMINENT 125 SL *

  HORIZON 250 EW *

  MANCONEX 80 WP

  MIEDZIAN 50 WG

  (w obrocie do 09.01.2010 r.)

  MIEDZIAN 50 WP

  (w obrocie do 21.11.2008 r.)

   

  MIEDZIAN EXTRA 350 SC

  (w obrocie do 14.05.2009 r.)

  ORIUS 250 EW

  SOPRANO 125 SC

  TOPSIN M 500 SC *

   

  Uwagi:

   1. Preparaty oznaczone (*) zwalczają także zarówno brunatną plamistość liści jak i mączniaka prawdziwego.


  2. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

   3. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

   4. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].

   
  Kierownik Oddziału

  Stanisław Brożeniuk