Polska Anglia

  Powszechny Spis Rolny 2010


  Powszechny Spis Rolny realizowany przez rachmistrzów spisowych odbywać się będzie od 8 września 2010 r. do 31 października 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku godz. 24.00.

  W dniach od 9 sierpnia 2010 roku do 23 sierpnia 2010 roku odbędzie się tzw. obchód przedspisowy.

  W 2010 roku w Powszechnym Spisie Rolnym zastosowane  zostaną następujące metody zbierania danych:

  • samospis internetowy
  • wywiad teleankieterski
  • wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrza spisowego