Polska Anglia

  Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w związku z sytuacją ...

  Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w związku z sytuacją powodziową

  ROLNIKU !!!

  • Zgłaszaj zachorowania i padnięcia zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii lub władz samorządowych
  • Odizoluj podejrzane lub chore zwierzęta od pozostałych zwierząt, a  następnie powiadom o ich zachorowaniu lekarza weterynarii lub władze samorządowe
  • Staraj się nie dopuścić do kontaktu ludzi i zwierząt ze zwłokami zwierzęcymi oraz zepsutą lub zapleśniałą karmą/paszą
  • Pamiętaj, że zwierzęta padłe oraz zepsuta lub zapleśniała karma/pasza muszą być zutylizowane
  • Pomieszczenia inwentarskie przed wprowadzeniem zwierząt należy poddać oczyszczeniu i dezynfekcji. Usunięty nawóz należy ułożyć w pryzmy w celu biotermicznego odkażenia
  • Nie karm zwierząt karmą/paszą zalaną lub zawilgoconą, gdyż może stanowić to zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet prowadzić do ich śmierci
  • Pamiętaj, że zwierzęta należy zawsze poić wodą zdatną do picia

  • Nie przekarmiaj zwierząt - ilość karmy/paszy i wody podawanej początkowo zwierzętom wygłodzonym powinna być ograniczona. Dawka pokarmowa powinna być zwiększana stopniowo (w ciągu kilku dni)

   Do pobrania: