Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Aktywny Lokalnie 2020: Komu wręczono wyróżnienia?

  Aktywny Lokalnie 2020: Komu wręczono wyróżnienia?
  Aktywny Lokalnie 2020: Komu wręczono wyróżnienia?
  Aktywny Lokalnie 2020: Komu wręczono wyróżnienia?
  Aktywny Lokalnie 2020: Komu wręczono wyróżnienia?
  Aktywny Lokalnie 2020: Komu wręczono wyróżnienia?

  Wzorem lat ubiegłych podczas Koncertu Noworocznego, który odbywa się na początku stycznia, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka honoruje osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz lokalnej społeczności, wręczając im wyróżnienie "Aktywny Lokalnie". Poznajcie nagrodzonych:

  Zdzisława Piszczyńska

  Od 1995 roku sołtys Lusówka – w przyjęciu i pełnieniu tej roli pomagają jej tradycje rodzinne, przede wszystkim przekonanie o konieczności społecznej działalności na rzecz najbliższego otoczenia.

  Pracowała w komitecie gazyfikacji Lusówka. Rozwijając swoją działalność samorządową została Radną Gminy III kadencji (1998 – 2002). Uczestniczyła w pracach Rady, wyznaczającej kierunki strategicznego rozwoju Gminy i określającej zasady i reguły funkcjonowania naszego samorządu.

  Z pozoru delikatna, w rzeczywistości twarda i rzeczowa sołtys. Pełni swą funkcję w czasie, kiedy Lusówko diametralnie zmienia swoje oblicze. Ćwierć wieku temu była to mała, kameralna miejscowość, którą zamieszkiwało 500 osób. Dziś to miejsce o najszybszym przyroście liczby ludności. Zmienia się zatem charakter miejscowości, ewoluują lokalne potrzeby i społeczne oczekiwania. W odpowiedzi na te przeobrażenia, dzięki trosce i osobistemu zaangażowaniu Pani Sołtys, w Lusówku realizowane są kolejne inwestycje publiczne: rozbudowana została szkoła podstawowa, zrewitalizowano pałac, rozwijana jest infrastruktura drogowa, techniczna i rekreacyjna.

  Pełnienie funkcji sołtysa w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to trudne wyzwanie, wymagające elastyczności, strategicznego myślenia i sztuki kompromisu. Pani Sołtys odważnie zaprasza do rozmów reprezentantów wszystkich lusowieckich środowisk. Jest orędownikiem idei szerokiej współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

  Janusz Zarzyński

  Z  Gminą Tarnowo Podgórne związany od urodzenia, obecnie mieszkaniec Przeźmierowa.

  Z domu rodzinnego wyniósł poczucie obywatelskiej odwagi. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w budowaniu wolnej Polski. Podczas kampanii do wyborów parlamentarnych w 1989 roku współtworzył Komitety Obywatelskie „Solidarność” na terenie naszej Gminy. Następnie w ramach budowania samorządności utworzył, a następnie przewodniczył pracom Komitetu w Przeźmierowie, Baranowie i Chybach. W wyborach samorządowych został wybrany Radnym I i III kadencji (1990 – 1994 i 1998 – 2002). Pracował także w Zarządzie Gminy, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego. 

  Od 2002 roku był Prezesem poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a od 2006 roku jest Prezesem Okręgu tej organizacji. Uważa, że przebywanie wśród gołębi jest nie tylko realizacją osobistych zainteresowań hodowców i ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale także płaszczyzną do budowania trwałych relacji towarzyskich. Jest otwarty na współpracę Związku ze społecznością lokalną – chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z działaczami przeźmierowskiego sołectwa.  

  Niezwykle wrażliwy na piękno i estetykę. Koneser sztuki. Pasjonat opery. Z zaangażowaniem, entuzjazmem i pasją opowiada o muzyce klasycznej, wybitnych kompozytorach, wykonawcach i artystach światowego formatu. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym prowadził wykłady o muzyce.  

  Uważa, że fundamentem jego pracy społecznej są wartości wyniesione z domu rodzinnego: obywatelska odwaga oraz głęboka wrażliwość artystyczna.  

  Edward Sobański

  Od 42 lat mieszkaniec Tarnowa Podgórnego. Z Gminą nierozerwalnie związał swoje życie osobiste, zawodowe i działalność społeczną.

  Na progu przemian społeczno-gospodarczych współtworzył komitety obywatelskie. W trakcie pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku był mężem zaufania w Tarnowie Podgórnym. Działalność obywatelską na terenie naszej Gminy kontynuował podczas kampanii do pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. Został wybrany Radnym Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji na lata 1990 – 1994. Był także delegatem do Sejmiku Samorządu Województwa Poznańskiego, a poprzez nawiązane tam osobiste kontakty umacniał strategiczną pozycję Gminy Tarnowo Podgórne. Często podkreśla, że wprowadzanie w owym czasie zmian ustrojowych, wymagało od lokalnych samorządowców wiele sił, entuzjazmu, intuicji i odwagi. 

  Był jednym z założycieli Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Stowarzyszenia „Dar Serc”, a także członkiem komitetów wodociągowania i gazyfikacji Tarnowa Podgórnego i miejscowości ościennych. Od lat jest zaangażowany w niesienie pomocy Polakom na Litwie – wiele środków, energii i zdrowia pozostawił w Rejonie Solecznickim, którego mieszkańcy uważają go dzisiaj za lojalnego przyjaciela i zaufanego powiernika. Pomagał też poszkodowanym Barda po powodzi w 1997 roku, zyskując ich wdzięczność, szacunek i uznanie.

  Zawsze otwarty na działanie dla dobra naszej społeczności lokalnej. Występuje jako łącznik wielu grup społecznych. Wytrwale i konsekwentnie dąży do tego, by realizować inicjatywy podnoszące komfort życia mieszkańców. Jest siłą sprawczą wielu przedsięwzięć – potrafi zaprosić do wspólnych rozmów reprezentantów różnych opinii i przekonań, a potem skutecznie realizować wypracowane rozwiązania.

   

  JZ