Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Badamy klimat... tym razem rowerowy

  Badamy klimat... tym razem rowerowy

  Badanie Klimatu Rowerowego poszukuje odpowiedzi na pytania: Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu rowerowego? Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?

  Europejskie Badania Klimatu Rowerowego 2020 są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Są one realizowane przez Polską Unię Mobilności Aktywnej
  (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej
  Federacji Cyklistów (ECF). Badania zostaną przeprowadzone według sprawdzonej i rozwijanej
  przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską metodologii Fahrradklima
  - Test.

  Proces badawczy składa się z trzech faz: rekrutacji zainteresowanych samorządów, badania
  właściwego gdzie mieszkańcy – codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową ankietę
  (online lub stacjonarnie), w której oceniają warunki panujące w swoim mieście lub gminie.
  Ostatnim etapem jest przygotowanie raportów. Wyniki przedstawiane będą w 6-stopniowej skali
  i będą powszechnie dostępne. Rezultaty badań kierowane są do samorządowców, osób decyzyjnych
  oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie ruchu. Do udziału w badaniu zgłosiły się 82
  samorządy z całej Polski. Udział miast i gmin w badaniu jest bezpłatny – tłumaczy Rafał Glazik,
  sekretarz generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – organizator projektu badawczego.
  Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z
  rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na
  rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. Szczegółowe informacje
  dostępne są na stronie: www.rowerowyklimat.pl

  Weź udział w ankiecie [KLIKNIJ TUTAJ]

   

  JZ