Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2020

  Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2020

  Informujemy, że można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

  Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1073/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.

  Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

  W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

  Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.

  Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 15 lipca br.

   

  JZ (info: Powiat Poznański)