Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Przedłużenie czasowej organizacji ruchu: remont drogi powiatowej Batorowo - Wysogotowo

  Przedłużenie czasowej organizacji ruchu: remont drogi powiatowej Batorowo - Wysogotowo

  Generalny wykonawca remontu drogi powiatowej nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo etap II firma Colas Polska Sp. Z o.o. zawiadamia o przedłużeniu czasowej organizacji ruchu dot. w/w inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 r.

  Termin zakończenia robót planowany jest na dzień 31 maja 2020 r. W trakcie trwania robót na drodze będą występowały utrudnienia w postaci zwężenia odcinków drogi oraz zamykania jednego pasa ruchu za pomocą kierowania ruchem, oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu nr ZDP.IR.4101.819/19.BK.

  Inwestorem robót jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.

   

  JZ (info: Colas Polska)