Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  UWAGA: Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w Gminie Tarnowo Podgórne

  UWAGA: Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w Gminie Tarnowo Podgórne

  KOMUNIKAT Z DNIA 9 KWIETNIA:

  Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od wtorku (14 kwietnia) autobusy linii podmiejskich nr 802, 803, 804, 811, 812, 813 oraz 821 będą kursować od poniedziałku do piątku ponownie według roboczego rozkładu jazdy. Natomiast linia nr 882 zostanie zawieszona. Ponadto nadal nie będę wykonywane kursy na liniach nr 886 i 889. 

  Jednocześnie informujemy, że w związku z dynamicznym rozwoje sytuacji mogą zostać wprowadzone kolejne korekty w funkcjonowaniu transportu zbiorowego. Pasażerów prosimy o korzystanie przede wszystkim z elektronicznych źródeł informacji pasażerskiej oraz śledzenie na bieżąco aktualizowanych komunikatów na stronie ZTM Poznań (www.ztm.poznan.pl). 

  KOMUNIKAT Z DNIA 22 MARCA:

  Informujemy, że w poniedziałek 23 marca na liniach ZTM wprowadzony został kolejny „specjalny rozkład jazdy”, oparty o częstotliwość obowiązującą w soboty, jednak z dodatkowymi ograniczeniami. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania komunikacji do znacząco zmniejszonej mobilności mieszkańców oraz coraz bardziej ograniczonych możliwości obsługi.

  Ponownie prosimy i apelujemy o ograniczenie udziału w dużych skupiskach ludzkich oraz o korzystanie przede wszystkim ze zdalnych form pracy i kontaktu. Dużo mniejsza mobilność przekłada się na znacznie niższą frekwencję na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. Oceniamy, że aktualnie z możliwości podróży środkami publicznego transportu zbiorowego korzysta mniej niż 20 proc. naszych pasażerów. Należy mieć także na uwadze wysoki i stale rosnący poziom absencji wśród prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.

  Wykaz kursów dodatkowych i kursów dublowanych (obsługiwanych przez dwa pojazdy jednocześnie):

  • Linia nr 603
   Kursy dublowane:

   5:07, 5:47, 6:27, 7:07 z pętli Łęczyca/Dworcowa
   7:11 i 12:01 z pętli Garbary

  • Linia nr 610
   Kursy dublowane:
   4:54 z pętli Dębiec

  • Linia nr 611
   Kursy dublowane:
   5:22 z pętli Luboń/Żabikowo

  • Linia nr 614
   Kursy dublowane:
   5:40 z pętli Luboń/Kręta

  • Linia nr 702
   Kursy dublowane:
   4:27 i 5:37 pętli Komorniki/Os. Zielone Wzgórze

  • Linia nr 704
   Kursy dublowane:
   5:25 z pętli Górczyn (z przyczyn technicznych odjazd o 5:30)

  • Linia nr 710
   Kursy dodatkowe:
   4:40 z pętli Komorniki/Kolumba
   5:15 z pętli Górczyn

  • Linia nr 716
   Kursy dodatkowe:
   5:35 i 6:35 z pętli Głuchowo/Stawna
   6:00 i 7:00 z pętli Junikowo

  • Linia nr 802
   Dodatkowe kursy:
   4:50, 5:50, 13:30, 14:07, 20:00 z Tarnowa Podgórnego/Centrum na Ogrody
   13:10 i 20:50 z Ogrodów do Tarnowa Podgórnego/Centrum
   22:13 z Lusowa na Ogrody
   21:24 z Ogrodów do Lusowo/Kościół

   Kursy dublowane:
   13:30 z Tarnowa Podgórnego/Centrum na Ogrody
   21:24 z Ogrodów do Lusowo/Kościół

  • Linia nr 804
   Kursy dublowane:
   5:22 z Ogrodów do Lusowo/Kościół (łącznie 3 autobusy na kursie)
   13:10 z Ogrodów do przystanku Batorowo/Widok.

  • Linia nr 811
   Dodatkowe kursy:
   4:30, 4:45, 4:50, 6:35, 12:25, 12:35, 14:10, 20:40 z Tarnowa Podgórnego/Centrum na Ogrody
   7:15, 7:34, 14:30, 15:00, 22:25 i 22:50 z Ogrodów do Tarnowa Podgórnego/Centrum

   Kursy dublowane:
   5:05, 6:55 z Tarnowo Podgórne/Centrum na Ogrody (kurs przez Auchan),
   5:10, 5:42, 6:55, 7:34 z Ogrodów do Tarnowo Podgórne/Centrum (kurs przez Auchan).

  • Linia nr 812
   Kursy dodatkowe:
   5:10 z Ogrodów do Tarnowa Podgórnego/Centrum
   21:47 z Tarnowa Podgórnego/Centrum na Ogrody

   Kursy dublowane:
   5:10 z Ogrodów do Tarnowa Podgórnego/Centrum,
   21:47 z Tarnowa Podgórnego/Centrum na Ogrody.

  • Linia nr 813
   Kursy dodatkowe:
   4:28 z Tarnowa Podgórnego/Centrum na Ogrody
   6:45 z Ogrodów do Tarnowo Podgórne/Centrum

   

  Zmiany na liniach podmiejskich:

  Gmina Tarnowo Podgórne, Kaźmierz, Duszniki

  • Linia nr 241 - kursowanie zawieszone;
  • Linie nr 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy – zmiany wprowadzone od 19 marca;
  • Na linii 811 będą realizowane dodatkowe kursy o godzinie 6:44 (z Tarnowo/Podgórne Centrum na Ogrody) oraz 7:34* z Ogrodów do Tarnowo Podgórne/Centrum, 14:10 z Tarnowo Podgórne/Centrum na Ogrody
  • Na linii 812 będzie realizowany dodatkowy kurs o godzinie 5:10* z Ogrodów do przystanku Tarnowo Podgórne/Centrum
  • Na linii 813 będzie realizowany dodatkowy kurs o godzinie 4:28* z Tarnowo Podgórne/Centrum do przystanku Ogrody

  *kursy od 20 marca 2020r.

  • Linia nr 882 - nie będą realizowane kursy obsługiwane przez TPBUS o godzinie 6:53 z Tarnowa Podgórnego i 7:30 z Rokietnicy
  • Linia nr 886  - kursowanie zawieszone – zmiana wprowadzona od 16 marca
  • Linia nr 889 - kursowanie linii zawieszone

  Gmina Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska

  • Linie nr 312, 320, 321, 323, 348 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy;
  • Linia nr 341 - kursowanie linii zawieszone;
  • Linia nr 342 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy; nie będą realizowane weekendowe kursy nocne o godzinie 1:45 z Ronda Śródka i 0:30 z Przebędowa
  • Linie nr 388, 392, 394, 396, 397 - kursowanie linii zawieszone

  Gmina Kleszczewo

  • Linie nr 431 i 432 skierowane zostaną do Franowa w związku z rozpoczęciem prac na dworcu autobusowym Rondo Rataje
  • Linia nr 431 - kursy realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze. Nie będzie wykonywany kurs o godzinie 22:00 z Franowa oraz o 5:30 z pętli Kleszczewo/Park. Nie będą realizowane wjazdy na przystanek Kleszczewo/Szkoła II.
  • Linia nr 432 - kursy realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze. Nie będą wykonywane kursy o godzinie 7:30, 9:25 i 14:10 z Franowa oraz 7:00 i 8:25 z pętli Kleszczewo/Park. Nie będą realizowane wjazdy na przystanek Kleszczewo/Szkoła II oraz Bylin/Wieś.
  • Linia nr 435 - kursowanie linii zawieszone

  Gmina Kórnik, Mosina, Zaniemyśl:

  • Na liniach nr 501, 502, 511, 512, 527, 560, 561 kursy będą realizowane bez ograniczeń, według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze.

  Miasto Luboń, Miasto Puszczykowo, Gmina Mosina

  • Linie nr 602, 603, 610, 611, 614 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy;
  • Linia nr 651 - kursy realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze bez kursów o godzinie 5:20, 7:30 i 15:00 z Dębca i 6:00, 8:15 i 16:10 z Puszczykowa. Nie będą realizowane weekendowe kursy nocne;
  • Linia nr 616 - kursowanie linii zawieszone
  • Linia nr 690 - kursowanie linii zawieszone

  Gmina Komorniki

  • Linia nr 250 - kursowanie linii zawieszone
  • Linie nr 701, 702, 703, 705, 707, 710, 716 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy
  • Linia nr 704 - kursy realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze

  Gmina Dopiewo

  • Linia nr 727 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.
  • Linia nr 729 - we wszystkie dni robocze autobusy kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Nie będą realizowane kusy nocne o godzinie 0:55 i 3:25 z Dopiewa i 1:37 i 4:07 z Ławicy

  Gmina Rokietnica

  • Linia nr 239 - obowiązuje rozkład jazdy jak w „pozostałe noce” bez kursów do Rokietnicy i Starzyn
  • Linia nr 882 - nie będą realizowane kursy obsługiwane przez TPBUS o godzinie 6:53 z Tarnowa Podgórnego i 7:30 z Rokietnicy
  • Na liniach nr 801, 830, 832, 833, 834, 891 oraz 893 kursy będą realizowane bez ograniczeń, według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze.

  Gmina Suchy Las

  • Linia nr 253 -  zawieszone kursowanie;
  • Linie nr 901, 902, 904, 905 oraz 907 - kursy będą realizowane bez ograniczeń, według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze.

  JZ