Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Zawieszenie działań projektu "Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące"

  Zawieszenie działań projektu "Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące"

  Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt. „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego. 

  Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Tarnowo Podgórne jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

  Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Tarnowo Podgórne, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych. 

  Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Tarnowo Podgórne dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. 

   

  JZ (info: TCWP)