Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Zawieszenie działań projektu "Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne"

  Zawieszenie działań projektu "Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne"

  Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.: „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne” zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

  Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  zalecił szczególną ostrożność
  oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Tarnowo Podgórne jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
  do specyfiki projektu.

  Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Tarnowo Podgórne, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych. 

  Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Tarnowo Podgórne dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

  Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  JZ (info: Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami)