Polska Anglia

  Dla turystów

  Aktualność

  Zmiany zasad obsługi klientów w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne

  Zmiany zasad obsługi klientów w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne

  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne  – mimo wprowadzonego stanu epidemicznego – nadal pracuje. Jednakże w trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Urzędu od 17 marca do odwołania wstrzymujemy możliwość osobistego załatwiania większości spraw w Urzędzie Gminy. Zapraszamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefoniczne (listę dyżurnych numerów do wydziałów podajemy poniżej) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP i aplikacji eUrząd.

  Jeżeli wizyta osobista w Urzędzie będzie konieczna, to zastosowane zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa – obsłużeni zostaną wyłącznie klienci wcześniej umówieni telefonicznie przez Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej (tel. 61 8959 200, 61 8146 221), przy wejściu trzeba będzie zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury, a obsługa klienta odbywa się w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu przy zachowaniu bezpiecznej odległości.

  Także pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego pełnią dyżur w sprawach koniecznych (zawieranie małżeństw – tylko osoby zawierające i świadkowie, rejestracja zgonów). Tu również konieczne jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

  Powyższe zmiany zostają wprowadzone z dniem 17 marca do odwołania.

   

  Wykaz dyżurnych numerów telefonów w Urzędzie Gminy

   

   

   

  WYDZIAŁ/BIURO

   

   

  NUMER TELEFONU

   

  Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

  61 89 59 200

  61 81 46 221

  Biuro Rady Gminy

  692 491 430

  Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta/ Sekretariat Wójta

  61 89 59 201

  Urząd Stanu Cywilnego

  61 89 59 219

  Wydział Infrastruktury Drogowej

  61 89 59 250

  Biuro Windykacji

  61 89 59 307

  Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

  61 89 59 230

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  61 89 59 251

  Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

  61 89 59 264

  Archiwum Zakładowe

  61 89 59 291

  Inspektor Ochrony Danych

  61 89 59 291

  Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

  fu@tarnowo-podgorne.pl

  kontakt@tarnowo-podgorne.pl

   

  Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska

  61 89 59 226

  Wydział Spraw Obywatelskich

  61 89 59 204 profil zaufany, CEIDG, kwalifikacje wojskowe

  61 89 59 218 meldunki, nadawania nr pesel, dowody osobiste, Karta Dużej Rodziny

  Wydział Podatków Lokalnych 690 430 131 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  511 533 230 – podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
  508 559 467 – wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, zaświadczenia w tym zakresie

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  61 89 59 340

  61 89 59 341

  Filia Urzędu w Przeźmierowie

  61 22 75 873

  61 22 75 872

  Straż Gminna

  61 81 47 986


  Jak załatwiać sprawy urzędowe przez platformę ePUAP?

  Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

  Jak korzystać z aplikacji eUrząd?

  Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

   

  JZ