Polska Anglia

  Ochotnicza Straż Pożarna

  Komendant: Stanisław Przybylski 

  Ochotnicza Straż Pożarna
  ul. Słoneczna 2
  62-080 Tarnowo Podgórne

  tel. 61 8146-998
  tel./fax 61 8147-298

  NIP: 777-10-24-491

  mail: osp-tp@inc.pl


  Pierwsza formacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym powstała na początku lat trzydziestych a tworzyła ją  grupa mieszkańców Tarnowa Podgórnego. Wcześniej w latach 1907-18 w czasach zaboru pruskiego działała straż ogniowa. Po II wojnie światowej Ochotnicza Straż Pożarna działała już w 1948 roku.
  Drużyny Ochotnicze biorą udział w 300-350 akcjach rocznie. Jednostka OSP w Tarnowie Podgórnym  łączona jest do do struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego jako jednostka pomocnicza dla Państwowej Straży Pożarnej. Działa także w ramach Krajowego Systemu Ratowiczo-Gaśniczego.
  Ochotnicy uczestniczą także w akcjach usuwania skutków niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz usuwają gniazda owadów niebezpiecznych.
  Tarnowscy strażacy posiadają prawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa a także opracowują instrukcje przeciwpożarowe.

  W prowadzonym sklepie można nabyć  niezbędny sprzęt gaśniczy i ochronny.