Polska Anglia

  Ceradz Kościelny

  Sołtys wsi:

  Aurelia Skrobała

  tel. 514 519 924

  soltys.skrobala@gmail.com

  ----------------------------------------------

  Skład Rady Sołeckiej:
  1. Dawid Czepczyński
  2. Błażej Braniewicz
  3. Przemysław Baranowski
  4. Elżbieta Napierała
  5. Bernadeta Spychalska
  6. Justyna Falbierska