Polska Anglia

  Tarnowo

  IV Konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd

  Blisko stu samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji doradczych uczestniczyło w IV ogólnopolskiej konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd, która odbyła się 20 kwietnia 2017 r. w Tarnowie Podgórnym. Wydarzenie organizowała Gmina Tarnowo Podgórne wspólnie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców.

  Wykład inaugurujący wygłosił prof. dr hab. Witold M. Orłowski, który zaprosił do dyskusji nad pytaniem czy Polska dogoni Niemcy. Na przykładzie porównania tempa rozwoju tych obu krajów zdefiniował podstawowe czynniki decydujące o sukcesie gospodarczym. Najważniejszym jest kapitał społeczny, rozumiany jako umiejętność mądrej współpracy między ludźmi – małe, krótko żyjące firmy można zbudować bez zaufania, jednakże rozwój przedsięwzięcia wymaga stworzenia współpracującej ze sobą drużyny). 
  Następnie prof. Orłowski wskazał na umiejętność oszczędzania – to oszczędności są źródłem kapitału potrzebnego na inwestycje.

  Trzecim czynnikiem jest wiedza, która nie może być oderwana od praktyki (stąd tak ważna jest współpraca nauki z biznesem.
  Ważną role odgrywają również związki, instytucji i grupy branżowe. Piątym czynnikiem ekonomicznego sukcesu jest trwałość marki, którą buduje się poprzez strategiczne planowanie rozwoju.

  Po krótkiej przerwie rozpoczęła się pierwsza debata panelowa, poświęcona próbie znalezienia definicji nowoczesnego lidera
  w biznesie i samorządzie. Nad tym zagadnieniem pochylili się: Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Prezes Zarządu Centrum Wypoczynku i  Konferencji Olandia Olaf Makiewicz, Prezes Zarządu Ridex Stefan Czarnowski, Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz oraz Prezydent Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Maciej J. Cybulski. Dyskusję poprowadził Dariusz Dyoniziak. Uczestnicy podkreślali, że najważniejszym czynnikiem sukcesu jest partnerska komunikacja. Jednak zauważali,
  że samorząd rozmawia z różnymi, często konkurującymi ze sobą firmami.

  Druga debata poświęcona była poszukiwaniu wspólnych wartości. Rozmowę, prowadzoną przez Rafała Błachowskiego, toczyli
  Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski, Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, Członek Zarządu Komplet Polska Agata Ruszkiewicz-Zawidzka, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk oraz przedstawicielka Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej Ewelina Gnatkowska. Pokazywano, że mimo często różnych celów, jakie stawiają sobie biznes i samorząd, to wspólne idee i podobne postrzeganie kierunków rozwoju stanowią płaszczyznę do porozumienia i zrozumienia. Wskazywano także zmiany jakie zachodzą w podejmowaniu decyzji: kiedyś najważniejsze były finanse, teraz ważniejsze stają się szeroko rozumiane wspólne wartości.

  Zagadnienia poruszane podczas debat zostały bardziej szczegółowo omówione na warsztatach, które zakończyły konferencję.

  ARz

  Brak komentarzy

  Dodaj komentarz

  * - pole wymagane

  *
  *

  *