Polska Anglia

  Turystyka

  Polecamy  Oznakowany, nadający się do wycieczek pieszych i rowerowych, jeden z ciekawszych szlaków turystycznych w gminie prowadzący wzdłuż Jeziora Lusowskiego. Szlak rozpoczyna się w Lusowie, gdzie znajduje się neogotycki pałac z II poł. XIX wieku oraz neogotycki kościół z początku XX wieku. Dalej prowadzi do cmentarza, na którym jest grób generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, dowódcy powstania wielkopolskiego i wiedzie brzegiem jeziora. W Lusówku przecina wypływającą z jeziora Samę. Po opuszczeniu brzegów jeziora szlak prowadzi dalej w kierunku Otowa.


  Okolice jeziora Lusowskiego położone są w ciekawym przyrodniczo i historycznie krajobrazie, gdzie istnieje możliwość wędkowania rekreacji i aktywnego wypoczynku w ośrodkach wczasowych oraz na polach namiotowych i działkach rekreacyjnych. Jezioro Lusowskie o powierzchni ok. 120 ha, położone między wsiami: Lusowo i Lusówko, w odległości 6 km od Poznania jest typowym jeziorem rynnowym o długości 5,8 km, szerokości zaledwie 500 metrów o średniej głębokości - 8,6 m. Wystepują w nim takie gatunki ryb jak: węgorz, leszcz, krąp, szczupak, okoń, lin, płoć, karaś, wzdręga, tołpyga. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi Gmina Tarnowo Podgórne.Od początku lat 90-tych jezioro jest intensywnie zarybiane. Warunki wędkowania z brzegu, z licznych stanowisk wędkarskich, są bardzo dobre. Jezioro Lusowskie i rynna rzeki Samy to 1010 hektarowy Obszar Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się on :

  • ukształtowaniem i nachyleniem terenu różnice wysokości względnych wynoszą od 16 - 24 metrów,
  • dużą ilością zbiorników wodnych,
  • mozaikowością form użytkowania terenów - łąk, wód, gruntów ornych, lasów,
  • występowaniem torfów, iłów, piasków, żwirów,
  • dużymi walorami przyrodniczymi 608 gatunków rzadkich roślin, w tym 47 chronionych.

  Plaża w Lusowie w 2010 roku otrzymała nowoczesny wygląd i zaplecze handlowo-usługowe. Do aktywnego wypoczynku zachęcają boiska: do siatkówki oraz wielofunkcyjne. Z myślą o najmłodszych powstał ogrodzony plac zabaw. Kąpielisko jest strzeżone.  Projekt  zagospodarowania plaży  Jeziora Lusowskiego był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

   
  Jezioro Kierskie, malowniczo położone jest wśród lasów i pagórków, w dorzeczu Samicy Kierskiej. Akwen przepływowy obejmuje powierzchnię 310 hektarów, długości 5 km i 2 km szerokości. W najgłębszym miejscu ma 36 metrów głębokości. Jezioro Kierskie ma szereg walorów:

  • stanowi zaplecze rekreacyjne miasta Poznania i gmin przyległych,
  • nad jeziorem znajdują się ośrodki wypoczynkowe i żeglarskie,
  • jest jednym z centrów żeglarstwa w Polsce,
  • może służyć do nawodnień użytków rolnych,
  • jest wykorzystywane do hodowli ryb,
  • jest intensywnie zarybiane przez Polski Związek Wędkarski występują: sandacze, okonie, amury, karpie, leszcze, płocie, karasie, liny. Wyciągano tutaj szczupaki o wadze do 12 kg, węgorze do 1,5 kg, okonie do 1,6 kg,
  • ma korzystne cechy mikroklimatu dla lokalizacji szpitali i sanatoriów,
  • jest rezerwowym zbiornikiem wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej;


  Ciekawe zabytkowe parki podworskie z cennymi gatunkami drzew często o statusie pomników przyrody tj.:

  • park w Lusowie,
  • park w Lusówku z drzewami pomnikowymi,
  • park w Jankowicach z drzewami pomnikowymi,
  • park w Rumianku,
  • park w Sierosławiu,
  • park w Chybach,
  • park w Swadzimiu,

  W Ceradzu Kościelnym znajduje się zespół sakralny złożony z kościoła parafialnego pw. św Stanisława Biskupa, kaplicy grobowej rodziny Engeströmów i wolnostojącej dzwonnicy.

  Kaplica grobowa rodziny Engeströmów zbudowana została w 2 poł. XIX w. Wewnątrz znajduje się eklektyczny ołtarz współtworzony przez rzeźby  powstałe w XVI-XVIIIw. oraz siedem tablic epitafijnych upamiętniających  członków rodziny. Wśród nich znajduje się pomnik Wawrzyńca Benzelstjerny Engeströma z inskrypcją " Jeśli kto kiedy na moim grobie, Starego druha przypomni sobie, Niechaj jałomużną bratniej pamięci, Modlac się za mnie mój proch uświęci."

  W dniu 23.07.1970 r. kaplica została wpisana do rejestrów zabytków.