Polska Anglia

  Młodzieżowa Rada Gminy

   

  MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TARNOWO PODGÓRNE KADENCJA 2018-2020

   

  Skład Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2018-2020:

  1.  Byliński Tomasz – Tarnowo Podgórne

  2.  Dolata Gabriela – Rumianek

  3.  Ferenc Amadeusz – Sady

  4.  Gomółka Małgorzata – Góra

  5.  Jóźwik Anna – Sierosław

  6.  Kamiński Mariusz – Baranowo

  7.  Łącka Anna – Ceradz Kościelny

  8.  Marszał Zofia – Lusowo

  9.  Nowicka Patrycja – Przeźmierowo

  10.    Polak Gabriela – Lusowo

  11.    Rackowiak Karolina – Lusowo

  12.    Rydlewski Kacper – Tarnowo Podgórne

  13.    Stolarski Arkadiusz – Batorowo

  14.    Szramka Agata – Lusowo

  15.    Wąsala Maja – Tarnowo Podgórne

  16.    Wójcik Jakub – Przeźmierowo

   

  Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyło się 15 października 2018r. Młodzi Radni złożyli ślubowanie, odebrali listy gratulacyjne od Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Pana Tadeusza Czajki oraz zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na Radnego.

  Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy posiedzenie  poprowadził przewodniczący mijającej kadencji Stanisław Garstecki.

  W posiedzeniu uczestniczyli również licznie zgromadzeni goście m.in. wspomniany wyżej Wójt Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard, II Z-ca Wójta Piotr Kaczmarek, Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski, radni mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy tj. Łukasz Duda, Mateusz Woźny, Adam Jacuński oraz rodzice i bliscy nowo wybranych radnych.

  W dalszej części sesji, po stwierdzeniu kworum, przyszedł czas na pierwsze uchwały. Młodzi radni musieli rozstrzygnąć, kto wejdzie w skład Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne. W głosowaniu zdecydowano, że przewodniczącą Rady zostanie Karolina Rackowiak, jej zastępcą - Amadeusz Ferenc, a sekretarzem - Gabriela Polak.

  Młodzieżowa Rada ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 14 listopada 2018r., godz. 18.30 w sali 21 budynku C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

   

  Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne kadencja 2018-2020

   

  Od lewej: Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Amadeusz Ferenc, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Karolina Rackowiak, Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Gabriela Polak.

   

  Fotorelacja z pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Gminy - kliknij tutaj

   

   

  - - - - - - - - - - - - - - -

   

  MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TARNOWO PODGÓRNE KADENCJA 2018-2020

  WYBORY

                      

  Komunikat

  Młodzież, która nie zdążyła zgłosić swojej kandydatury w wyznaczonym terminie zachęcamy do udziału w pracach Młodzieżowej Rady Gminy. Wszyscy są mile widziani.

  Każdy jest ważny i każdy może mieć wpływ na to co się dzieje w Naszej Gminie.

  Informacje o sesjach i wydarzeniach będą dostępne na stronie Gminy oraz na fb/Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne.

                                                             

  Zapraszamy

  Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne kadencji 2018-2020 odbędzie się w dniu 15 października 2018r. (poniedziałek) o godz. 18.00, w sali nr 21 budynku C Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

  Sesja będzie miała charakter uroczysty na której nowo wybrani Radni złożą ślubowanie.

  Serdecznie zapraszamy

   

   

  Uwaga!!!

  Rejestr wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy tworzony będzie na podstawie ewidencji ludności.

  ·         Młodzież zameldowana kandyduje/oddaje głos okazując wyłącznie dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, legitymację szkolną itp.

  ·         Młodzież, która jest niezameldowana na terenie naszej Gminy ale stale zamieszkuje może kandydować czy też oddać głos w dwojaki sposób:

  1) okazując kartę mieszkańca (w przypadku kandydowania proszę dopisać na karcie zgłoszeniowej nr karty mieszkańca, w przypadku chęci oddania głosu okazać kartę mieszkańca Okręgowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów tj. 27 października 2018r.)

  2) dopisać się do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy do dnia 24 października 2018r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy

  Do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy będą dopisywane osoby, które:

  1)      wpisane są do rejestru wyborców (młodzież pełnoletnia)

  2)      których co najmniej jeden rodzić/opiekun wpisany jest do rejestru wyborców (młodzież niepełnoletnia)

  Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy dostępny jest w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, Filii Urzędu w Przeźmierowie oraz na stronie Gminy w zakładce „O GMINIE/MŁODZIEŻOWA RADA GMINY”.

  W przypadku młodzieży niepełnoletniej wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy składa rodzic/opiekun prawny.

  OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 11 września 2018r.

  w sprawie

  wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

   

  Zarządzeniem nr 184/2018 z dnia 10 września 2018 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił wybory do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wyborczą.

  Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków.

  Kalendarium wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

  ·        - Ogłoszenie wyborów następuje 14 września 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszej informacji
  w miesięczniku „Sąsiadka – Czytaj”, rozplakatowanie na terenie Gminy oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  ·        - Termin zgłaszania kandydatów upływa 27 września 2018r.

  ·       - Zgłoszenia kandydatów przyjmują Wydziały Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo) w godzinach pracy Urzędu.

  ·        - Kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy w wieku od 14 do 19 lat.

  ·        - Kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z listą minimum 10 podpisów popierających osób.

  ·        - 12 października 2018r. – powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych.

  ·        - Wybory odbędą się 27 października 2018 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 15.00 w:

  -         Okręg nr 1 – Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne (budynek A)

  -         Okręg nr 2 – Filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Rynkowa 75C, 62-081 Przeźmierowo

   

  Zgodnie ze Statutem MRG przyjętym Uchwałą Nr LI/800/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2017 roku na terenie Gminy tworzy się dwa okręgi wyborcze:

  Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław, Tarnowo Podgórne – 8 mandatów

  Okręg nr 2 – Przeźmierowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo, Swadzim, Sady – 8 mandatów

  Niezbędne druki do przeprowadzenia wyborów stanowią załączniki do Zarządzenia nr 184/2018 i są dostępne na stronie internetowej Gminy, w Wydziałach Obsługi Klienta (Urząd Gminy Tarnowo Podgórne oraz filia Urzędu Gminy w Przeźmierowie).

   

  Osoba do kontaktu: Katarzyna Pawłowska tel. 506 629 583

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  Uchwała Nr LI/800/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/436/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne oraz nadania jej statutu

  Zarządzenie Nr 184/2018 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2018r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołania Gminnej Komisji Wyborczej

  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Klauzula informacyjna

  Wniosek o wpis do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy - osoba pełnoletnia

  Wniosek o wpis do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy - osoba niepełnoletnia

  Klauzula Informacyjna do wniosków o wpis do rejestru wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  ........................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................

  MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TARNOWO PODGÓRNE KADENCJA 2016-2018

   

  Skład Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne kadencja 2016-2018:

  1. Garstecki Stanisław - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

  2. Kozłowski Maciej - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

  3. Woźny Mateusz - Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy

  4. Duda Łukasz

  5. Ferenc Amadeusz

  6. Frontczak Bartosz

  7. Grewling Sandra

  8. Jacuński Adam

  9. Jasińska Julia

  10. Lupiński Miłosz

  11. Nawrot Bartosz

  12. Polak Gabriela

  13. Rackowiak Karolina

  14. Olejniczak Wiktoria

  15. Witkowski Adrian

  16. Żak Mikołaj

   

  ·        Więcej informacji na temat bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Gminy:

    www.facebook.com/MRGTarnowoPodgorne/