Polska Anglia

    Edward Sobański

    Od 42 lat mieszkaniec Tarnowa Podgórnego. Z Gminą nierozerwalnie związał swoje życie osobiste, zawodowe i działalność społeczną.

    Na progu przemian społeczno-gospodarczych współtworzył komitety obywatelskie. W trakcie pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku był mężem zaufania w Tarnowie Podgórnym. Działalność obywatelską na terenie naszej Gminy kontynuował podczas kampanii do pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. Został wybrany Radnym Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji na lata 1990 – 1994. Był także delegatem do Sejmiku Samorządu Województwa Poznańskiego, a poprzez nawiązane tam osobiste kontakty umacniał strategiczną pozycję Gminy Tarnowo Podgórne. Często podkreśla, że wprowadzanie w owym czasie zmian ustrojowych, wymagało od lokalnych samorządowców wiele sił, entuzjazmu, intuicji i odwagi. 

    Był jednym z założycieli Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Stowarzyszenia „Dar Serc”, a także członkiem komitetów wodociągowania i gazyfikacji Tarnowa Podgórnego i miejscowości ościennych. Od lat jest zaangażowany w niesienie pomocy Polakom na Litwie – wiele środków, energii i zdrowia pozostawił w Rejonie Solecznickim, którego mieszkańcy uważają go dzisiaj za lojalnego przyjaciela i zaufanego powiernika. Pomagał też poszkodowanym Barda po powodzi w 1997 roku, zyskując ich wdzięczność, szacunek i uznanie.

    Zawsze otwarty na działanie dla dobra naszej społeczności lokalnej. Występuje jako łącznik wielu grup społecznych. Wytrwale i konsekwentnie dąży do tego, by realizować inicjatywy podnoszące komfort życia mieszkańców. Jest siłą sprawczą wielu przedsięwzięć – potrafi zaprosić do wspólnych rozmów reprezentantów różnych opinii i przekonań, a potem skutecznie realizować wypracowane rozwiązania.