Polska Anglia

  Helena Łeszyk

  Osoba wybitnie zasłużona dla społeczności Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności dla Przeźmierowa.

  Przez dwadzieścia cztery lata była radną Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej, a następnie radną Rady Gminy Tarnowo Podgórne pierwszej kadencji.

  W 1965 roku została wybrana sołtysem Przeźmierowa i pełniła tę funkcję przez 33 lata.

  Uczestniczyła w organizowaniu wszystkich społecznych komitetów,powstających na rzecz rozwoju infrastrukturalnego Przeźmierowa.

                 Będąc przez osiemnaście lat sekretarzem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej dbała o tworzenie jak najlepszych warunków dla nauki i wychowywania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

  Wytrwale aktywizowała i zachęcała mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz podnoszenia komfortu życia w Przeźmierowie.

   Potrafiła jednoczyć różne grupy pokazując,że najważniejszym celem powinno być zawsze ogólne dobro społeczeństwa.

  Zachęcała do pielęgnowania sąsiedzkich relacji poprzez spotkania, rozmowy i wspólne spędzanie wolnego czasu.

  Współtworzyła i aktywnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich, które stanowiło miejsce integracji i wzajemnego wsparcia dla mieszkanek Przeźmierowa.

  Zaangażowanie w bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej wyniosła z domu rodzinnego, a potem zaszczepiła swoim dzieciom, które dzisiaj również działają społecznie.

   Po  zostaje osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka, zainteresowaną rozwojem Przeźmierowa.

  Bez wątpienia jest skarbnicą wiedzy na temat najnowszej historii tej miejscowości.