Polska Anglia

  Janusz Zarzyński

  Z  Gminą Tarnowo Podgórne związany od urodzenia, obecnie mieszkaniec Przeźmierowa.

  Z domu rodzinnego wyniósł poczucie obywatelskiej odwagi. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w budowaniu wolnej Polski. Podczas kampanii do wyborów parlamentarnych w 1989 roku współtworzył Komitety Obywatelskie „Solidarność” na terenie naszej Gminy. Następnie w ramach budowania samorządności utworzył, a następnie przewodniczył pracom Komitetu w Przeźmierowie, Baranowie i Chybach. W wyborach samorządowych został wybrany Radnym I i III kadencji (1990 – 1994 i 1998 – 2002). Pracował także w Zarządzie Gminy, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego. 

  Od 2002 roku był Prezesem poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a od 2006 roku jest Prezesem Okręgu tej organizacji. Uważa, że przebywanie wśród gołębi jest nie tylko realizacją osobistych zainteresowań hodowców i ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale także płaszczyzną do budowania trwałych relacji towarzyskich. Jest otwarty na współpracę Związku ze społecznością lokalną – chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z działaczami przeźmierowskiego sołectwa.  

  Niezwykle wrażliwy na piękno i estetykę. Koneser sztuki. Pasjonat opery. Z zaangażowaniem, entuzjazmem i pasją opowiada o muzyce klasycznej, wybitnych kompozytorach, wykonawcach i artystach światowego formatu. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym prowadził wykłady o muzyce.  

  Uważa, że fundamentem jego pracy społecznej są wartości wyniesione z domu rodzinnego: obywatelska odwaga oraz głęboka wrażliwość artystyczna.