Polska Anglia

    Józef Grajek

    Wzór społecznika i animatora lokalnego życia społecznego. Radny pierwszej, drugiej, czwartej i piątej kadencji (w pierwszej i drugiej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy). Założyciel i prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego.

    Przez całe życie wytrwale jednoczył różne grupy i środowiska wokół idei godnego uczczenia pamięci o bohaterskich czynach Powstańców Wielkopolskich. Stale zachęca, również przez osobiste zaangażowanie, by członkowie Towarzystwa docierali do uczestników tego zrywu niepodległościowego i ich rodzin, słuchali opowieści świadków walk o polską wolność, troskliwie zbierali pamiątki tamtych czasów.

    Konsekwentnie dba, by szczególnym szacunkiem otaczano osobę Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Nadrzędnym celem Towarzystwa kierowanego przez Pana Józefa Grajka jest dokumentowanie działalności wojskowej i życia prywatnego Generała, a także losów i męczeńskich śmierci jego córek – Janiny Lewandowskiej i Agnieszki Muśnickiej. To dzięki wytrwałości Pana Józefa Grajka wybudowano gminne Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Ukoronowaniem dotychczasowej działalności Towarzystwa było postawienie pomnika Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, który powstał dzięki przekonaniu współpracy samorządów, lokalnych organizacji i instytucji krajowych.

    Pan Józef Grajek to patriota miłujący naszą Ojczyznę. Stale przypomina, że żyjąc w wolnej Ojczyźnie winni jesteśmy szacunek bohaterom przeszłości. Zaprasza młodzież do udziału w każdej uroczystości patriotycznej wierząc, że jedynie dzięki angażowaniu najmłodszych możnakontynuować polską pamięć historyczną.