Polska Anglia

    Kazimierz Królak

    Pierwsze kontakty pomiędzy holenderskim miastem Norg a Ceradzem Kościelnym nawiązano w 1981 r., kiedy do Polski przyjechały transporty z zagraniczną pomocą rzeczową. Z czasem chęć pomocy bliźniemu w potrzebie przekształciła wzajemne relacje w cykliczne spotkania przyjaciół, skupionych w Towarzystwie Polsko-Holenderskim Ceradz Kościelny – Norg. 

    Pan Kazimierz Królak od początku działał na rzecz kontaktów międzynarodowych. Stworzył formalne struktury organizacji, a kilka lat później objął funkcję prezesa. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji przyjacielskie kontakty ponad granicami są kontynuowane, a ich forma zmienia się wraz z nowymi realiami społeczno-gospodarczo-politycznymi Europy. 

    Propagator idei otwartości Towarzystwa. Dąży do tego, by każdy, komu bliskie są ideały integracji europejskiej, mógł wstąpić w szeregi Towarzystwa. Zachęcał kolejne pokolenia do rodzinnych wyjazdów wierząc, iż młodzi członkowie staną się kontynuatorami idei współpracy między różnymi społecznościami lokalnymi. W czasach, gdy nie ma barier w podróżowaniu, promuje przyjaźń jako wartość dodaną międzynarodowych relacji. 

    Pan Kazimierz Królak poprzez działalność na rzecz Towarzystwa urzeczywistnia ideę międzynarodowej przyjaźni we współczesnej Europie.