Polska Anglia

    Kazimierz Marchlewski

    Całym sercem zaangażowany w działalność na rzecz naszej społeczności lokalnej. Przewodniczący Prezydium Komitetów Wodociągowania Wsi Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Chyby. Pomysłodawca, założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Sąsiadka” (później „Sąsiadka-Czytaj”) – gazetę, służącą początkowo wymianie informacji na temat inwestycji prowadzonych na terenie Przeźmierowa, z czasem przekształcił w najważniejsze źródło lokalnych informacji dla wszystkich mieszkańców Gminy.

    Koordynator prac związanych z powstawaniem „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne”. Szef zespołu redakcyjnego, czuwający nad merytoryczną i językową stroną każdego z tomów. Potrafił zachować dystans do opisywanych wydarzeń, nie zapominając jednocześnie o lokalnych uwarunkowaniach historycznych. 

    Radny Gminy Tarnowo Podgórne I i II kadencji, członek Zarządu Gminy w latach 1994 – 1998. Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, w którym pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a następnie Przewodniczącego. Radny Powiatu Poznańskiego I kadencji. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002 – 2006. Nadal bardzo aktywnie działa na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Przeźmierowa.