Polska Anglia

  Kazimierz Szulc

  Od ponad trzydziestu lat aktywnie społecznie uczestniczy w życiu Gminy Tarnowo Podgórne.

  Przez trzy kadencje członek rady sołeckiej Tarnowa Podgórnego.

  Założyciel i działacz społecznych komitetów wodociągowania i gazyfikacji Gminy.

  Inicjator wielu inwestycji realizowanych społecznie. 

  Zaangażowany w rewitalizację zabytkowego tarnowskiego kościoła pw. Wszystkich Świętych w latach 1987 – 1989 oraz 2010 – 2014.

  Inicjator odbudowy poniemieckiego cmentarza ewangelickiego w Tarnowie Podgórnym i przekształcenia go w Park Pamięci, autor książki dokumentującej te działania.

  Członek zespołu pracującego nad opracowaniem dziejów Gminy Tarnowo Podgórne – współautor historii parafii katolickiej i ewangelickiej. 

  Ściśle związany z tarnowską parafią, od 1983 roku członek Rady Duszpasterskiej.

  Inicjator i przewodniczący komitetu rozbudowy cmentarza parafialnego, na którym według jego pomysłu postawiono Pomnik Żołnierza. 

  Promotor polsko-niemieckich kontaktów na rzecz partnerstwa między narodami w ramach Stowarzyszenia Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute i Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej.

  Szczególnie zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym.

  Inicjator i organizator piętnastu cykli letnich wczaso-rekolekcji, odbywających się w parafii w Tarnowie Podgórnym w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

  Współzałożyciel utworzonego w 2008 roku Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, którego był prezesem w latach 2012 – 2016.

  Nieustannie podejmuje działania na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych, jest współorganizatorem i promotorem wielu ważnych wydarzeń w Stowarzyszeniu.

  Z zamiłowania fotograf i dokumentalista życia naszej lokalnej społeczności.