Polska Anglia

  Krystyna Semba

  Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy jest wizytówką kulturalną Gminy Tarnowo Podgórne. Z amatorskiego grona zapaleńców wyrósł na profesjonalną grupę artystyczną, promującą polską kulturę ludową. Od początku nad procesem rozwoju Zespołu czuwa Pani Krystyna Semba, pełniąca społecznie funkcję jego kierownika. Osoba dbająca o zachowanie od zapomnienia polskich ludowych zwyczajów, tańców i muzyki.

  Od 1996 roku bezinteresownie poświęca swój czas i energię, by zapewnić Zespołowi jak najlepsze możliwości pracy artystycznej. Organizuje opiekę profesjonalnych choreografów. Nawiązała stałą współpracę z zawodową kapelą muzyczną. Aranżuje koncerty, dające możliwości szerokiej prezentacji bogatego i zróżnicowanego repertuaru. Dzięki Jej zaangażowaniu Zespół sięga po najwyższe laury na krajowych i międzynarodowych festiwalach tańca ludowego.

  Kierowanie tak dużą grupą wymaga dyplomacji i licznych kompromisów. Pani Krystyna Semba z wyczuciem i taktem buduje mosty trwałego porozumienia pomiędzy członkami Zespołu – osobami w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, możliwościach, upodobaniach.

  Konsekwentnie przekonuje, że szerokie otwarcie Zespołu dla nowych członków jest najlepszą drogą do kontynuowania tradycji ludowych w nowoczesnym świecie.

  Jest osobą wybitnie zaangażowaną w życie społeczne Lusowa i Gminy Tarnowo Podgórne. Jako radna Powiatu Poznańskiego inicjowała i wspierała działania na rzecz naszej Gminy. Działała w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych. Wrażliwa na potrzeby osób chorych i mniej zaradnych życiowo pomaga lokalnym grupom i stowarzyszeniom.

  Zawsze podkreśla, że Zespół Lusowiacy jest jej dzieckiem, z którego jest niezmiernie dumna.